top of page

My Items

I'm a title. ​Click here to edit me.

טקס נעילה מקוון

טקס נעילה מקוון

משודר בלייב כאן באתר

שבילים נסללים למפגש | מסע מושבות

שבילים נסללים למפגש | מסע מושבות

עדי שמואל ודוד שמחון ממובילי הקשר המשותף בין התנועות, יספרו על המפגש הראשוני ועל האתגרים והצמתים של הקשר המשותף בין התנועות

שבילים נסללים למפגש | שני צידי המתרס

שבילים נסללים למפגש | שני צידי המתרס

דפנה ברשילון ויגאל קליין חברים בהנהגות בתנועת הנוער העובד והלומד ובבני עקיבא, יספרו יחד על חוויותיכם כבני נוער משני עברי המתרס בשכונת גילה בירושלים ועד להובלת האסיפה הישראלית כיום

שבילים נסללים למפגש | תנועות הנוער

שבילים נסללים למפגש | תנועות הנוער

דני הירשברג ורועי יסוד מזכ"לי התנועות בצומת חידוש הקשר והקמת הקואליציה. יספרו על הציר והתהליך האישי והמשותף לאורך 25 השנים מאז הרצח

אסיפה ישראלית תש"ף תל אביב

אסיפה ישראלית תש"ף תל אביב

אסיפה ישראלית - להיפגש, לדבר ולהשפיע
בואו להתמודד ביחד עם אתגרי החברה הישראלית

bottom of page