top of page

אסיפה ישראלית

"ושוב ניצבת בפנינו הוכחה, שפיחות הערכים בקרבנו הפך לנגע, עד שגם חשיבותם של החיים וקדושתם, שהיו ערך נשגב וכזה שאינו שנוי במחלוקת, שוב אינם כתמול שלשום. וגם בהם הפך לבם של אחדים מתוכנו גס"...

~ השופט אדמונד לוי, מתוך גזר הדין לרוצח ראש הממשלה.

גם השנה, נציין יחד את יום הזיכרון לרצח ראש הממשלה ושר הביטחון יצחק רבין ז"ל במפגש של החברה הישראלית כולה.

הירשמו לאסיפה ישראלית
יום ראשון | 6.11.22 | 18:00 | כיכר הבימה ת"א

תודה שנרשמתם

bottom of page