top of page

אודות דרור ישראל

תנועת דרור ישראל היא תנועה חברתית, חינוכית ושיתופית אשר נוסדה ב-2006. במסגרתה פועלים עשרות אלפי חניכים ומאות בוגרים להגשמת ערכי שוויון ערך האדם, הציונות, הדמוקרטיה והשלום.

 

חברי תנועת דרור ישראל חיים בקבוצות ובקהילות מחנכים בכל רחבי הארץ ומפתחים תדיר עשרות מסגרות ומפעלים חינוכיים, קהילתיים ותרבותיים: בתי ספר, מועדוני נוער, מסעות חינוכיים בארץ ומסעות לזיכרון השואה, פעילות במסגרת הנוער העובד והלומד, פעילות חקלאית, אולפנים ועוד.

 

חברי תנועת דרור ישראל פועלים בכל רחבי ורובדי החברה הישראלית ופוגשים בפעולה החינוכית למעלה מ-300 אלף ילדים, בני נוער וצעירים. הפעילות החינוכית מתקיימת תוך שימוש במגוון רחב של אופני פעילות ומתודות, בכלים פדגוגיים פורמליים ובלתי פורמליים ייחודיים. הפעילות החינוכית מיועדת לילדים, בני נוער, צעירים מבוגרים וזקנים ומכוונת לכלל הסקטורים בחברה הישראלית – יהודים – ותיקים ועולים חדשים, ערבים, בדואים, דרוזים ועוד.

bottom of page